top of page

EDTA

EDTA, sert suda bulunan magnezyum ve kalsiyumu şelatlayarak bu maddelerin sabunun cilt üzerindeki temizleme etkisine müdahale etmemesini sağlar. Ayrıca ağız gargaralarında, kozmetik ürünlerinde ve ciltte kullanılan diğer yaygın topikal preparatlarda da kullanılır.

 

Etilendiamintetraasetik asit; gıdalarda, şelasyon tedavisinde ilaç olarak ve birçok ev ürününde kullanılan popüler bir şelatlama maddesidir.

Ürün formu: Toz madde

Ticari isim: EDTA 4Na / EDTA 2Na

EC-No.: 603-569-9

CAS-No.: 13235-36-4

Formül: C10H16N2O8.4H2O.4Na

Ana kullanım kategorisi: Kozmetik ürünleri, temizlik ve bakım ürünleri imalatı

 

Benzer Adlar:

Glisin, N,N’-1,2-etandiylbis[N-(karboksimetil)-, tetrasodyum tuzu, tetrahidrat / Etileninitrilotetraasetik asit, tetrasodyum tuzu, tetrahidrat / Etilendiamintetraasetik asit, tetrasodyum tuzu, tetrahidrat / Tetrasodyum etilendiamintetraasetat tetrahidrat / Tetraasetatlar tetrahidrat / Etilendiamintetraasetik asit tetrasodyum tuzu / Glisin, N,N’-1,2-etandiylbis[N-(karboksimetil)-, sodyum tuzu, hidrat (1:4:4)

 

EDTA 2Na

Ürün formu: Toz madde

Ticari isim: EDTA 2Na

Ana kullanım kategorisi: Kozmetik ürünler, temizlik ve bakım ürünleri imalatı.

EDTA 4Na

Ürün formu: Substance
Ticari isim: EDTA 4Na
EC-No.: 603-569-9
CAS-No.: 13235-36-4
Formula: C10H16N2O8.4H2O.4Na

 

Ana kullanım kategorisi: Kozmetik ürünleri, temizlik ve bakım ürünleri imalatı
 

Synonyms:
Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, tetrahydrate / Ethylenedinitrilotetraacetic acid, tetrasodium salt, tetrahydrate / Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt, tetrahydrate / Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate / Sequestrene 220 / Tetrasodium edetate tetrahydrate / Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt / Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:4)

bottom of page